ПРОФЕСИОНАЛНО-ОБЩЕСТВЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ПЕТКО СТАЙНОВ

Тази категория съдържа писма до и от Петко Стайнов, свързани със професионалната му дейност извън дейността му на постовете, заемани от него в държавни институции и обществени организации, включени в Единния регистър на архива му.

 

Буквено-цифреното обозначение на универсалния идентификатор на всеки документ има следната съдържателна структура:

H22 = писмо до и от Петко Стайнов, свързано с неслужебната му професионална дейност

01-05_ = видова принадлежност на писмото

00_ = година на създаване / получаване на писмото

ANN = пореден номер на регистриране на писмото в Единния регистър за съответната година

 

Документите са разпределени в следните подкатегории:

H2201 – Кореспонденция, свързана с музикално-творческата и публицистичната дейност на Петко Стайнов

H2202  Кореспонденция на Петко Стайнов с културни институти и организации, музикални състави и медии

H2203  Кореспонденция на Петко Стайнов с познати и непознати почитатели

H2204  Кореспонденция на Петко Стайнов с молители за съдействие, помощ, съвет, становище (извън приятелите и роднините)

 

 

Здравейте, Анонимен
Списък с кратките имена на категориите
За Петко Стайнов (в България)
Отзиви от чужбина
Музикално творчество
Публицистика
Снимки и филми
Дискография
Биографични документи
Служебни документи
Служебна кореспонденция
Лична кореспонденция 15-60
Лична кореспонденция 61-76
Професионално-обществена кореспонденция
Награди
Чествания
Всички категории
Начало
Вход за потребители
име
парола
 
 
* забравена парола?
* регистрация
Защо трябва да се регистрирам?
Зявка
Вашата заявка е празна.
поръчай | преглед