СЛУЖЕБНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ПЕТКО СТАЙНОВ

Тази категория съдържа писма до и от Петко Стайнов, свързани със служебната и обществената му дейност, включени в Единния регистър на архива му.

Буквено-цифреното обозначение на универсалния идентификатор на всеки документ има следната съдържателна структура:
H1 = писмо до и от Петко Стайнов, свързано със служебната му дейност
01-12_ = ведомствена принадлежност на писмото
00_ = година на създаване / получаване на писмото
ANN = пореден номер на регистриране на писмото в Единния регистър за съответната година

Документите са разпределени в следните подкатегории:
H101 – Съюз на народните хорове (Български певчески съюз)
H102 – Комитет за наука, изкуство и култура (Камара на народната култура)
H103 – Дейност в ръководните Структури, свързани със художествената самодейност (любителското изкуство) и самодейни колективи
H104 – Дружество на българските компонисти „Съвременна музика”
H105 – Съюз на българските композитори
H106 – Съюз на слепите в България, Национално читалище на слепите,  Институт за слепи, Хор на слепите
H107 – Народна опера
H108 – Българска академия на науките – Институт за музика, Отделение по изкуствата, Президиум, Редакционно-издателски съвет
H109 – Други обществени организации, вкл. религиозни общности
H110 – Централни ведомства
H111 – Местни власти
H112 – Чуждестранни кореспонденти, вкл. лична кореспонденция

Забележка: Единични писма от тази категория се дублират с документи от някои подкатегории от категория “L – Документи от служебен характер”

Здравейте, Анонимен
Списък с кратките имена на категориите
За Петко Стайнов (в България)
Отзиви от чужбина
Музикално творчество
Публицистика
Снимки и филми
Дискография
Биографични документи
Служебни документи
Служебна кореспонденция
Лична кореспонденция 15-60
Лична кореспонденция 61-76
Професионално-обществена кореспонденция
Награди
Чествания
Всички категории
Начало
Вход за потребители
име
парола
 
 
* забравена парола?
* регистрация
Защо трябва да се регистрирам?
Зявка
Вашата заявка е празна.
поръчай | преглед