ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

Регистърът „Фото и видео материали” на Единния регистър на архива на Петко Стайнов се състои от пет части:
G1 – Фотоснимки на Петко Стайнов и свързани с него
G2 – Филми на кинолента за Петко Стайнов и свързани с него
G3 - Видеофилми, вкл. CD, DVD и други формати за Петко Стайнов и свързани с него
G4 – Репродукции на живописни, графични и скулптурни портрети на композитора и други картини, свързани с него
G5 - Снимки на Петко Стайнов и свързани с него от печатни издания

В Електронния архив регистърът е представен с три от частите си, включващи следните дванадесет подкатегории:
G1_A - Портретни снимки на Петко Стайнов или снимки на негови портрети и бюстове 

G1_B - Петко Стайнов на работното място (композира, чете, пише)

G1_C - Фамилни снимки на Петко Стайнов – семейството на родителите му, братя, сестра и техните семейства

G1_D - Снимки на семейството на Петко Стайнов – на и със съпругата и / или със съпругата и децата и внуците

G1_E - Снимки на Петко Стайнов и / или семейството му с приятели

G1_F - Снимки на Петко Стайнов като участник в служебни и обществени професионални събития и прояви

G1_G - Снимки от юбилейни чествания на Петко Стайнов

G1_H - Други снимки на Петко Стайнов или снимки, свързани пряко или косвено с живота, творчеството и обществената му дейност

G4_A – Репродукции на живописни, графични и скулптурни портрети на композитора 

G4_Е – Репродукции, на картини, изобразяващи Петко Стайнов с приятели и колеги

G4_H – Репродукции на други картини, свързани пряко или косвено с Петко Стайнов

G5_A/B/E - Снимки от печатни издания, които са представени заедно със съответните подкатегории на G1

Снимките и репродукциите са представени със следните характеристики:
- универсален идентификатор;
- дума "преглед" за показване на сканираното изображение на снимката / репродукцията;
- описание на съдържанието на снимката / портрета;
- описание на физическите характеристики на снимката / портрета;
- местонахожденията на оригиналния негатив и на копията;
- забележка.

 

Здравейте, Анонимен
Списък с кратките имена на категориите
За Петко Стайнов (в България)
Отзиви от чужбина
Музикално творчество
Публицистика
Снимки и филми
Дискография
Биографични документи
Служебни документи
Служебна кореспонденция
Лична кореспонденция 15-60
Лична кореспонденция 61-76
Професионално-обществена кореспонденция
Награди
Чествания
Всички категории
Начало
Вход за потребители
име
парола
 
 
* забравена парола?
* регистрация
Защо трябва да се регистрирам?
Зявка
Вашата заявка е празна.
поръчай | преглед