СТАТИИ, ИЗКАЗВАНИЯ, ДОКЛАДИ, ИНТЕРВЮТА, РЕЦЕНЗИИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ  НА
ПЕТКО СТАЙНОВ В БЪЛГАРСКИЯ И ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕЧАТ 

Тази категория съдържа следните подкатегории публикации и други писмени материали на Петко Стайнов за периода от 1924 г. до кончината му през 1977 г.:
D01 - Статии, изказвания, доклади, интервюта и други писмени материали за народната песен

D02 - Статии, изказвания, доклади, интервюта и други писмени материали за българското музикално творчество

D031 - Статии, изказвания, доклади, интервюта и други писмени материали за хоровото дело и народните хорове

D032 - Статии, изказвания, доклади, интервюта и други писмени материали за художествената самодейност и любителските хорове

D04 - Статии, изказвания, доклади, интервюта и други писмени материали за училищното музикално обучение и възпитание

D05 - Отзиви и аналитични статии за изяви на български музикални дейци и изпълнителски състави (вкл. професионални хорове) и по повод техни годишнини / чествувания

D06 - Статии, изказвания, доклади, интервюта и други писмени материали по музикално-обществени въпроси

D07 - Статии, изказвания, доклади, интервюта и други писмени материали за чуждестранното музикално изкуство и култура, чуждестранни композитори, изпълнители и музикални дейци

D08 - Рецензии на научни трудове

D09 - Статии, изказвания, интервюта и други писмени материали за собственото творчество и жизнен път

D10 - Статии, изказвания, интервюта и други писмени материали с комплексна тематика (няколко теми, без да има водеща – най-често интервюта)

D11 - Статии, изказвания, интервюта и други писмени материали за дейността на Петко Стайнов, свързана с Народната опера и Държавната филхармония

D12 - Статии, изказвания, интервюта и други писмени материали по проблемите на слепите и Съюза на слепите в България, вкл. Хора на слепите

D13 - Статии, изказвания, интервюта и други писмени материали по проблемите на музикалната наука и критика и дейността на Института за музика при БАН

D14 - Статии, изказвания, интервюта и други писмени материали по политически и общи обществени въпроси

D15 - Други публикации и писмени материали – съобщения, новогодишни приветствия, предговори към издания, мнения и препоръки за лица и т.н.

Забележка
: Интервютата и изявленията по повод назначенията или избирането на Петко Стайнов на отговорни длъжности, както и награждаванията и честванията му са включени в категория “Е”.

 

Здравейте, Анонимен
Списък с кратките имена на категориите
За Петко Стайнов (в България)
Отзиви от чужбина
Музикално творчество
Публицистика
Снимки и филми
Дискография
Биографични документи
Служебни документи
Служебна кореспонденция
Лична кореспонденция 15-60
Лична кореспонденция 61-76
Професионално-обществена кореспонденция
Награди
Чествания
Всички категории
Начало
Вход за потребители
име
парола
 
 
* забравена парола?
* регистрация
Защо трябва да се регистрирам?
Зявка
Вашата заявка е празна.
поръчай | преглед