Публикации - отзиви или анализи на отделни произведения на Петко Стайнов или концерти с изпълнение на негови творби. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 2 3 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
B01_28_001_00 | преглед | заявка
ВОМАЧКА, Болеслав.
Фестивал на българска музика в Прага [Препечатка на български от сп. "Темпо" - Прага ] / Болеслав Вомачка. // Музикален преглед, [1928].
На изрезката не е посочен броят и датата на вестника.
Статията за фестивала съдържа и отзив за изпълнението на “Тракийски танци” на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_32_001_00 | преглед | заявка

ОТЛИЧНА критика за "Гусла", [Препечатка на отзив от в-к "Месаджеро", Рим] // Дневник, № 9720, 08  май 1932.

Отзив за изпълнение на “Тайната на Струма” на Петко Стайнов от хор “Гусла” в Рим.

Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_34_001_00 | преглед | заявка
"ГУСЛА" в Белград (Диригентът на Белградската опера г. Йован Бандур за концерта на "Гусла"). // Пладне, № 1567, 4 февр. 1932.
Подпис: Б.Н.
Интервю с г. Йован Бандур за двата концерта на "Гусла", из-несени в Белград, на които е изпълнена баладата "Конници".   Исторически музей “Искра”, Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_37_001_00 | преглед | заявка

СИМФОНИЦКИ концерт бугарских композитора : Музички Балкан говори (Из концертне дворане). // Политика, Белград, 6 апр. 1937.
Подпис : М.М.
Сръбски ез.

Статията съдържа отзив за изпълнение на “Балкан” на Петко Стайнов в Белград.

Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_001_00 | преглед | заявка
УСПЕХЪТ на българската музика в Германия : Акламирани произведения на български композитори [Редакционно съобщение за отзиви в немския печат] // Заря, бр. 4973, 26 март 1938. Съобщението-интервю съдържа отзив за изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов в Берлин. Исторически музей “Искра”, Казанлък N4491/14 Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_002_00 | преглед | заявка

MUSIK aus Bulgarien (Heute im Deutschlandsender) [Редакционно съобщение]. // Voelkischer Beobachter, Berlin, 08  maerz 1938.
Немски език.

Съобщение за радиоизлъчване на концерт с музика от съвременни български композитори със справка за историческите корени на съвременната българска музика. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_003_00 | преглед | заявка
DREEZ, A.
Deutsch-bulgarisches Konzert : Der bulgarische Gesandte Protektor der Feierstunde (Im Berliner Rundfunkhaus) / A. Dreez. // Voelkischer Beobachter, 10 maerz 1938.
Немски ез.
Съобщение-отзив за концерт със съвременна българска музика в залата на немското радио, вкл. за изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_004_00 | преглед | заявка
WOHLFAHRT, Frank.
Bulgarische Musik : Konzert im Deutschlandsender / Frank Wohlfahrt. // Deutsche Allgemeine Zeitung, 9 maerz  1938.
Немски ез.
Репортаж-отзив за концерт със съвременна българска оркестрова музика в залата на немското радио, вкл. аналитична оценка за изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B01_38_005_00 | преглед | заявка
STEINHAGEN, Otta.
Deutsch-bulgarisches Rundfunkkonzert / Otta Steinhagen. //  Berliner Borsenzeitung,
9 maerz 1938.
Немски ез.
Репортаж-отзив за концерт със съвременна българска оркестрова музика в залата на немското радио, вкл. аналитична оценка за изпълнението на “Балкан” на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 2 3 | следваща >