Публикации - комплексни статии и други публикации за няколко сфери на творчеството и дейността на Петко Стайнов и жизнения му път Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
B07_28_002_00 | преглед | заявка
BRACHFFELD, Oliver.
Petko Stainov, compositeur bulgare  / Oliver Brachffeld [Авторът е унгарец]. // La Bulgarie, 31 авг. 1928.
Фр. ез.
Не е посочено дали статията е препечатка на публикация в будапещенския печат.
Обширна статия на френски език за личността на Петко Стайнов и "Тракийски танци". Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B07_56_001_00 | преглед | заявка

KRAMARIC, Julius.
Petko Stajnov, pevec bulharske zeme / Julius Kramaric. //  Slovansky prehled, ХLII  1956, Nо 8, p. 277.

Чешки ез.

Статия за живота и творчествто на Петко Стайнов и мястото му в българската музикална култура.

Библиотека “Искра”, Казанлък Няма  
B07_56_002_00 | преглед | заявка

ZENGINOV, Dimitar.
Narodni umelec Petko Stajnov (u prilezitosti jeho 60 narozenin) / D. Zenginov. // Bulharsko ve vustavbe, 1956, Nо 11,  р.13 : ill.
Чешки ез.
Портретна снимка на Петко Стайнов.

Творчески потрет на Петко Стайнов по повод 60-годишнината му.

БАН - Централен научен архив Фондация “Петко Груев Стайнов”, София + Исторически музей “Искра”, Казанлък  
B07_68_001_00 | преглед | заявка
BULGARIENS Musik – Nestor. // Musikalische Jugend, dec. 1967 - jan.1968 : ill.
Подпис: V.P.
Снимка: Петко Стайнов приема букет с цветя.
Кратко съобщение (на немски) за чествуването през тази година на 70-годишнината на "Нестора" на българската национална музика Пeтко Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация “Петко Груев Стайнов”, София + Исторически музей “Искра”, Казанлък  
B07_77_001_00 | преглед | заявка
PETKO Stainov. – Sofia : JUSAUTOR, 1977. – 5 р : ill. Дипляна на френски език за Петко Стайнов, съдържаща снимка, текст с жизнения му път и творческата му биография, опис на хоровите и симфоничните му произведения и факсимиле от корицата на  печатното издание на "Тракийски танци". БАН - Централен научен архив Няма копие  
< предишна | 1 | следваща >